Zpět k nabídce

Přelouč - pozemek 15.000m2 s širokou škálou komerčního využití

19 990 000Kč

Popis nemovitosti

Pozemek se nachází na jižním okraji Přelouče podél asfaltové silnice směr Přelouč Benešovice Brloh Přístup na pozemek je ze silnice a dále přes pozemek parc. č. 917/23 ve vlastnictví města. Pozemek parcelní číslo 917/24 o výměře 15 000 m2 evidovaný jako orná půda je rovinný a není zastavěný. Na pozemku se nenachází žádné stavby ani porosty, pouze přes něj vede vodovodní přípojka do objektu zemědělské stavby bez č.p. na parcele 996.

Přelouč je město v okrese Pardubice nacházející se asi 13 kilometrů západně od Pardubic. Přelouč se skládá z osmi místních částí Přelouč, Klenovka, Lhota, Lohenice, Mělice, Škudly, Štěpánov a Tupesy. Město Přelouč leží na levém břehu řeky Labe v nadmořské výšce 220 m. Přelouč má rozlohu 30,5 km2 a žije zde přibližně 9 300 obyvatel. Převážná část obyvatel Přelouče žije v lokalitě městského typu, asi tisícovka obyvatel žije v 7 místních částech, kde převládá bydlení venkovského typu. Město má kompletní občanskou vybavenost a kompletní infrastrukturu.

ÚP - Hlavní využití:
plochy malovýroby, řemeslné či přidružené výroby, výrobní i nevýrobní služby, skladování, servis a prodej, manipulační plochy; případné negativní vlivy provozů na životní prostředí nad přípustnou mez (hlučnost, prašnost, vibrace, zápach apod.) nepřesahující hranice předmětné plochy; 
Přípustné využití: související technická, dopravní infrastruktura; administrativa a správa, obslužné zázemí pro zaměstnance; stavby pro bydlení majitelů, správců pohotovostního personálu při dodržení hygienických předpisů; doprovodná a izolační zeleň;

Doplňující regulace:
Využití zastavitelné plochy VD Z41 se rozšiřuje o možnost využití pro vybrané stavby a zařízení občanského vybavení pro obchodní prodej a služby, administrativu.

Nepřípustné využití :
zařízení a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím;
zařízení zvyšující nadměrně dopravní provoz v okolí plochy;
Pro toto území je v územním plánu rozšířené využití pozemku i pro vybrané stavby a zařízení občanského vybavení pro obchodní prodej a služby, administrativu, což zvýší i poptávku pro výstavbu zázemí blízkého připraveného bytového komplexu.
Dle zprávy o nebezpečí povodně české asociace pojišťoven ČAP je pro pozemek evidován kód záplavy 1 zóna se zanedbatelným nebezpečím výskytu povodně/záplavy.

Vodovod, kanalizace, dešťová kanalizace:
Plocha Z41 je v dosahu stávajícího vodovodu, splašková gravitační kanalizace je do navržené stoky v ulici Kladenská, dešťová voda odvedena do retenční nádrže na ploše Z63

Elektrická energie a zemní plyn:
Plocha Z41 - výstavba nové trafostanice v blízkosti stávajícího nadzemního vedení, které bude propojeno koridorem KT6 s vedením VN v koridoru KT2 prodloužení STL plynovodu v ulici Kladenské

Dopravní zpřístupnění:
Plocha Z41 - přímé zpřístupnění plochy od silnice III/32214 (ul. Kladenská)

Pro více informací mne prosím neváhejte kontaktovat
Jan Česal

Základní údaje

Evidenční číslo726
Typ nemovitostiPozemky
UpřesněníPozemek, komerční
Typ prodejeprodej
Stav inzerátuAktivní

Cena a údaje k ceně

Cena19 990 000
Měna
Složení cenyvčetně právního servisu, s provizí RK

Adresa, lokalita, GPS

Přesná adresaPřelouč, Pardubice
AdresaPřelouč
GPS latitude50.029137
GPS longitude15.55642

Vlastnosti, volby

Plochy

Podlaží, počty místností

Máte otázku?

Kontaktujte makléře

Jan Česal