Zpět k nabídce

Gotická tvrz - Štěpánovice u Klatov

Evidenční číslo: 423/3752
Adresa: Klatovy, Štěpánovice
Cena: 9 500 000Kč
9 500 000Kč

Popis nemovitosti

Původně gotická tvrz ze 14. století byla v roce 1730 v rámci barokní přestavby přeměněna na sýpku a v současnosti adaptována na bydlení. Jedná se o zcela ojedinělé, velmi působivé a unikátní bydlení v úžasné masivní kamenné stavbě.

Současní majitelé díky svým skvělým znalostem historie a umění provádí rekonstrukci opravdu znamenitě. Rekonstrukce probíhá od roku 2005 a její rozsah zasahoval nejen do vnitřní oprav a úprav, ale týkal se z velké části i exteriéru. Bylo nutné opravit a zpevnit masivní nárožní opěráky, opatřit tvrz novým krovem, střechou nebo v průčelí postavit venkovní kryté schodištěm.

Tvrz tvoří sklepení, tři podlaží a rozsáhlé podkroví. První podlaží je v jižní části částečné zapuštěno do svahu a poté pozvolna přechází v mírně svažité zahradě až ke svému úplnému obnažení. Ze zahrady lze také vstoupit do sklepů a do celého domu. Nad sklepením se v 1NP nachází sál s vekou středovou pecí, posezením a vnitřním schodištěm do obytné části ve 2NP. Hlavní vchod do druhého obytného podlaží vede přes venkovní schodiště, které slouží také jako samostatný vstup do 3NP. Obytná část má dispozici 3+kk. Obývací pokoj s kuchyní a jídelnou je elegantně oddělen příčkou s vnitřními skly od technické části s úložnými prostory a vnitřního schodiště propojující všechna čtyři patra. Celková plocha 2NP je cca 110 m2.

Nemovitost se skvěle hodí k proměně k různým komerčním projektům a zrovna tak ke spojení bydlení a podnikání. Samostatně přístupné horní patro a podkroví má již pro tyto účely připravené vlastní měření spotřeby el. energie, hotové stoupačky a přípravy pro sociální zařízení v protilehlých rozích celého otevřeného prostoru 4NP. Je tedy jen na Vás, jestli v patrech vzniknou pokoje pro hosty, kancelářské zázemí firmy, plochy pro drobnou výrobu, galerii, muzeum... Komerčně lze využít i suterénní a sklepní prostory třeba jako vinný sklep s posezením. Obytná část se dá snadno rozšířit a vybudovat tak bohatě dimenzované bydlení a přitom stále ještě zbude dostatek místa pro podnikání. Objekt je napojen na obecní kanalizaci a vodu. Připojení pro plyn se nachází max. 100 m od tvrze.

Tvrz se nachází v sousedství místního kostela na okraji obce Štěpánovice jen několik kilometrů od města Klatovy. Okraj obce je vyvýšený a z tvrze je tak krásný výhled do okolní krajiny. Přístup je po udržované asfaltové cestě a naprosto komfortní je parkování na obecním parkovišti přímo před domem.

Zahrada je jak výškově tak tvarově členitá, ale velmi dobře využitelná. Jednoduché luční zatravnění, okrasné keře, několik ovocných stromů a přítomnost středověké tvrze dodává zahradě až neuvěřitelné kouzlo.

Pokud se chcete dozvědět více, tak na mém webu jancesal.cz naleznete další zajímavé a určitě užitečné informace k této krásné tvrzi.

Kontaktujte mne prosím a domluvíme si čas prohlídky. Prohlídkové dny jsou vždy po hodině v pátek od 11.00 h do 17.00 h.
Budu se těšit na setkání.

Jan Česal

Gothic fortress - Štěpánovice u Klatov

Originally a 14th-century Gothic fortress, it was converted into a granary in 1730 as part of a baroque conversion and is now adapted to housing. This is a very unique, very impressive and unique dwelling in an amazing massive stone structure.

The current owners, thanks to their great knowledge of history and art, are doing a really excellent reconstruction. The renovation has been ongoing since 2005 and its scope has not only affected internal repairs and alterations, but has largely covered the exterior. It was necessary to repair and reinforce the massive armrests, to furnish the keep with a new rafter, roof or front, to construct an outdoor covered staircase.

The fortress consists of a cellar, three storeys and a large attic. The first floor is partially sunk into the slope in the southern part and then gradually passes into a gently sloping garden until it is fully exposed. It is also possible to enter cellars and the entire house from the garden. Above the cellar, in 1NP, is an auditorium with a large central furnace, seating and an internal staircase to the living area in 2NP. The main entrance to the second residential level is via an outdoor staircase, which also serves as a separate entrance to 3NP. The living area has 3+kk. The living room with kitchen and dining room is elegantly separated by a partition with internal windows from a technical section with storage and an internal staircase connecting all four floors. The total area of 2NP is about 110 m2.

The property is well suited to the transformation of various commercial projects, as well as the combination of housing and business. The self-accessible top floor and attic already have ready-made power consumption measurements, ready-made risers and preparations for social facilities in opposite corners of the entire open 4NP space. It\'s up to you, then, if there are guest rooms on the floors, the firm\'s office facilities, small-scale production areas, a gallery, a museum... Commercially, basement and cellar areas can also be used as a wine cellar with seating. The living area can easily be expanded to build richly-sized housing, while still leaving plenty of room for business. The object is connected to municipal sewers and water. The connection for gas is located at the maximum. 100m from the keep.
I know.
The keep is located next to a local church on the edge of Štěpánovice village just a few kilometres from Klatovy town. The edge of the village is elevated and the keep has such a beautiful view of the surrounding countryside. Access is by a well-maintained asphalt road and it is perfectly comfortable to park in the municipal car park directly in front of the house.

The garden is both tall and shapely, but very usable. Simple grassland, ornamental shrubs, a few fruit trees and the presence of a medieval keep add an incredible charm to the garden.

Tour days are always after an hour on Fridays from 11am to 5pm.

I look forward to meeting you.


Jan Česal

website: jancesal.cz

Základní info

Umístění: Klidná část obce
Konstrukce: Smíšená
Adresa: Klatovy, Štěpánovice
Cena obsahuje včetně právního servisu, s provizí RK

Plochy

Plocha zastavená: 257m2
Plocha sklepa: 60m2

Počty místností, umístění

Počet místností: 3
Počet NP: 3
Počet PP: 1
Typ objektu: patrový

Vybavení objektu

Zahrada, Sklep

Inženýrské sítě

Kanalizace, 230V, 400V, Voda, pitná

Charakteristika objektu

Plán, projekt

Dopravní dostupnost

Silnice

Charakter okolí objektu

Obytná

Další údaje

Zdroj vody:

Dálkový vodovod

Telekomunikace:

Internet

Přístupová cesta:

Dlážděná, Asfaltová

Odpad, kanalizace:

Veřejná kanalizace

Typ vytápění objektu:

Lokální tuhá paliva, Lokální elektrické

Elektro:

400V, 230V

Máte otázku?